Wednesday, November 16

Jewish Survival - Part XIII

The Lesson of Mikvah
"לאשה אמר": (בראשית ג:טז)
כ"א מנחם-אב תשע"ו - (25.8.016)

לעמוד לבד עם בורא עולם!
השם אסר על אדם הראשון וחוה אשתו את אכילת הפרי מעץ אחד כדי להביאם לידי הכרה, שיש אדון לבריאה.  ומדוע נבחר דווקא פריו של עץ הדעת, הנצרך לכל אדם? כי ידע ודעת אשר אינם מוגנים בגבולות של שליטה עצמית, עשויים להמיט חורבן על העולם.  איסור אכילת הפרי נועד לבחון את כושר שליטתם העצמית של אדם וחוה, והיה מוגבל לזמן קצר.  הם לא עמדו במבחן, ונגזרו עליהם 10 עונשים שונים לאדם ולאשה, העונשים נועדו לסובב ולכרוך את חיי האדם בבעיות קיומיות רבות אשר ימנעו ממנו להקדיש זמן ומרץ ליצירת אמצעי הרס והחרבת העולם לפני הזמן המיועד, שתוכנן על ידי הבורא להתקיים עד לשנת 6,000 לבריאת העולם.  ואכן עדים אנו לפיצוח הגרעין והמצאת פצצות גרעיניות על ידי פרופסור איינשטיין, רק בשנת 5,700 לבריאה – למספרם 1940, כאשר נותר רק עוד חמש האחוזים האחרונים מהזמן עד שנת ה-6,000 (מסכת ראש השנה ל"א).  מדעני העולם, טענו בזמנו, כי בלתי אפשרי שתיאוריות אלו יתגלו על ידי מוח אנושי.  לכן צוות של 30 פרופסורים ביקש ממנו רשות לנתח את מוחו לאחר מותו, ולא נתגלה שום ממצא שונה מכל אדם אחר.  לכן ברור שפיצוח הגרעין היה התגלות שמיימית מיוחדת לקראת סוף קיום העולם
ביכולתו של השם לברוא אין ספור אנשים למלא את עולמו.  אך הוא בחר לברוא אדם ואשה יחידים ולהם העניק את כוח ההולדה, כדי שנוכל להבין שיש "אבינו שבשמים" והוא השותף העיקרי בכל תינוק שנולד.  ואכן שלשה שותפים באדם: הקב"ה, אביו ואמו.  השם יוצר לנו בעיות רבות וביחוד בכוח ההולדה, כדי שנבין שגורלנו לא בידינו ועלינו לציית לבוראנו הדורש מאתנו חיים של איש ואשתו, כהורים לילדיהם בתא משפחתי.  
האדם הראשון הגדיר את אופי האשה כ"אמא" (בראשית ג:כ).  ואכן שאיפתה החזקה ביותר של כל אשה מגיל ינקות, להפוך לאם.  הכרזת השם על: "לידת בנים בעצב"! אינה  מרתיעה את האשה מלדת, כי ללא ילדים, עצב האשה רב יותר ולאין שיעור.  ועל אף העצב והכאב - ל"אם הבנים שמחת חיים"! ואכן, מגיעה האשה להתפתחותה המרבית - גופנית ונפשית, רק אחרי לידת הילד הראשון.  אשר על כן, בשפות רבות, שם תואר האשה שונה, לפני ואחרי הנשואין
כל אשה שהרה ללדת עומדת בפני סכנת חיים.  היא היצור היחידי בבריאה שאינה יכולה ללדת ללא עזרת מילדת.  במשפחת יעקב אבינו, אחת מארבע נשיו מתוך 13 הריונות, מתה בלידה.  לפי סטטיסטיקה של האומות המאוחדות, כיום סביב העולם, כ-400.000 נשים מתות כל שנה בלידה.  ללא עזרה רפואית אחת מ-16 מתות בלידה כל שנה.  בישראל כיום, אחת מ-3 נשים, יולדות בניתוח קיסרי.  אחת מ-50.000, שתים בשנה מתות בלידה.  אם המנתח והצוות שלו, לא יהיו במקום ובזמן הנכון, חייה וחיי העובר בסכנה
במשך 5776 שנות העולם, נפתרו בעיות ומוגרו מחלות רבות, אך בעיית לידת האשה, החשובה ביותר להמשך קיום העולם לא נפתרה, וכל אשה מתנסה באותן בעיות שהיו לחוה אמנו לפני 5776 שנה.  לכן בשפות רבות בעיות הלידה של האשה נקראות "בעיות חוה".  כל זאת מאת השם, כדי שנבין שחובתנו לחיות את חיינו לפי הוראותיו ככתוב בחוקי התורה
חקוק בטבע האנושי לומר: "בבקשה" לפני ו"תודה" אחרי קבלת שרות או חפץ(1).  טבילת האשה לחוקי קדושת וטהרת המשפחה, היא מעין פגישת התבודדות פרטית - "לעמוד לבד עם בורא עולם" בתוך מימי המקוה, בקידה ובתחינה הבעת "בבקשה רבה" להישרדות בלידה קלה, מלבד הבקשות הרבות האחרות, כדי שמאוחר יותר היא תוכל בשמחה ובדמעות גיל להשתפך לפני השם בהבעת "תודה רבה"!
מלבד הטבילה, חוקי טהרת וקדושת המשפחה, כוללים נושאים נוספים לבעל ואשתו, בין השאר, תרגול בכוח של שליטה עצמית, גם בביתו של אדם שהוא מבצרו, גם במקום שאין אדם זר רואה, מלבד בורא עולם(2).
השם שבחר בנו מכל העמים, דורש מאתנו שילדינו ייוולדו על פי חוקי קדושת וטהרת המשפחה, כדי שכל ילד יהודי יוכל לזכות בברכות השם המיוחדות לעם היהודי, בין השאר כ"חכמים, נבונים, רחמנים וגומלי חסדים", מתנה שהורים יכולים להעניק לילדם רק פעם בחייו, ברגע היווצרות ההריון.  אל תמנעי מפרי בטנך מתנה שתשפיע עליו ברכה במשך כל החיים.  הסטטיסטיקה הרפואית והחברתית מלמדת שחיים לפי חוקי קדושת וטהרת המשפחה, הם גם יותר בריאים, מבורכים ומאושרים.

(1) פעם רציתי בשבת להיכנס לבניין רב קומות, בו התארחתי בחו"ל ולא היה לי את המפתח לבניין.  בחוץ עמד השוער עם כמה מחבריו ולא ידעתי מי השוער שהמפתח בידו.  שאלתי, "למי יש את המפתח"? השוער שהכיר אותי ומקבל משכורת כדי לפתוח לי את הדלת, התעלם ממני לגמרי ורק בפעם השלישית הוא העיר לי: "ואיפה הבבקשה"? אחרי קידה ואמירת "בבקשה רבה"! הוא פתח לי את השער בשמחה.

(2) נא לעיין בספרים בנושא טהרת וקדושת המשפחה, שתוכלו להשיג אצל הרב או לרכוש בחנות ספרי קודש.

מאת: עמנואל ראב"ד, "מקוה-תקוה" דוא"ל: ravad@mikvatikva.org
חומר נוסף, הרצאות ותרומות: רח' שמעי'ה 20, בני ברק 5132703, ארץ ישראל


 First published on 06/09/2016 on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham

No comments: