Monday, October 31

שבת יו קיי בקהלת רעדברידשז - Reminiscences of ShabbatUK 2015 in Redbridge

"כי השם הוא הנותן לך כוח"

כשנעמדנו יד על כתף אנשים מקצוות שונות בצוותא ושרנו בעוצמה ובדביקות הרגשתי מין תחושת סיפוק ועילאות למראה הברק שניצוץ מן עיניהם של מארחינו אנשי קהילתו של הרב ניסן ווילסן שליט"א משכונת הילפורד שבצפון לונדון הבירה.
עמדנו שם קבוצת החסידים ביחד עם קהל מגוון בחורים ילדים מבוגרים ואף זקנים וישישים עם רבם הנערץ הרב ווילסן במעגל מורחב מרימים עינינו אל השמים בשירה ובבקשה ריבונו של עולם געב מיר אביסעלע כוח...אוי אוי  ריבונו של עולם......איזה עוצמה! אחרי שבת מרוממת ומחזקת בקרב אנשי הקהילה על משפחותיהם. וממשיכים בניגוני דביקות בלווי כלי הנגינה כשהאולם מואר מנירות מרצדים ללא תאורה. עין לא נשאר יבשה.. אחריו פצח הרב בנגינת ההבדלה המסורתית .ומיד בסיומו נשמע קולו המרקיד של הבעל מנגן משה מרדכי מייזליק בשירת אני מאמין..איי אי משיח משיח אוי אוי...והקהל פוצחים בריקוד מרומם על כל גיליו וגווניו. אי אפשר לתאר את האוירה הדבקת שנכחה באולם שעה שיהודים שהדבר היחיד שמחבר ביניהם זה יהדותם רוקדים יד ביד כשה"שטריימלעך" מונחות על ראשיהם של אנשי הקהילה הנרגשים. הרוקדים בעוצמה לקול השירה "והעיקר והעיקר לא לפחד כלל..."
מעמד זה נעל את השבת המרוממת שעבר עלינו ועל אנשי בית הכנסת Redbridge Kehilla בשכונת הילפורד שתחת ארגון הגג "United Synagogue" שבראשות הרב הראשי של בריטניה ומנוהל ע"י הרב הנמרץ ראביי ניסן ווילסן שליט"א איש משכמו ולמעלה שמסור בכל מרצו אל אנשי הקהילה וצרכיהם
הגענו בערב שבת אל הקמפוס היהודי המשתרע על פני שטח ענק וכולל בתוכו בית כנסת גדול מטבח ואולם ומתנ"ס קהילתי מורחב כשהרב ממתין לנו מבחוץ לקבל את פנינו. אנשי המקום קיבלו אותנו בלבביות ובשתית לחיים רבתי. לא נותר לנו הרבה זמן עד לתחילת תפילת מנחה. אחרי סיום תפילת המנחה נקראינו לעלות על הבימה כשבתור בעל תפילה ניגש לעמוד בעל המנגן נעים זמירות ר' משה מרדכי מייזליק הי"ו שנמנה על ראש הקבוצה ופצח ב"לכו נרננה" בעוז ובתעצומות בנוסח קרליבך כשבכל מזמור ומזמור נלווה פרק שירה הנדבק על מילות המזמור ומרומם את האוירה השורה בתוך חלל בית הכנסת. בלכה דודי נפתחת מעגל על פני שטח הבית כנסת לקול שירה וזימרה לכבוד שבת. ובסיום התפילה חוזר תופעה זו על עצמה וטבעיות נאחזים יד ליד ופוצחים בריקוד אחדות שעוד ילווה אותנו עד צאת השבת.
נלווינו אל רב ווילסן שליט"א אל ביתו שנמצאת מרחק הליכה מבית הכנסת אנשי המקום נעמדים ונועצים מבט מתפלא למראה קבוצת החסידים חובשי שטריימלעך וה"שיך אין זאקן" שהולכים לשלוותם אל פני בית הרב שיערוך בביתו א חסידישע שבת טיש . נלווים עימנו גם מתי מעט מאנשי הקהילה שהרב מכניסם לביתו במסירתו. מילים לא יספיקו לתאר את ההכנסת האורחים שדאגו הרב והרבנית להגיש לפנינו . מיטב המאכלים והמשקאות הגישו לפנינו ילדי הרב בשפע רב. ראה ראינו כל דקדוקי ההלכות וההקפדות שהרב והרבנית מנהיגים בביתם שבולט ברוחניותם בין בתי השכונה
אחרי הסעודה התישבנו עם הרב ובנו לעונג שבת בשירה ובזימרה ובהכנה לקראת יום המחרת שגולת הכותרת היא תפילת השחרית שאז מתמלא בית הכנסת מקצה אל קצה עם יהודים תועים וילדיהם על משפחותיהם. נערכנו בכובד ראש בצוותא עם הרב על כל קטע מקטעי התפילה. ולסעודת הבוקר עד צאת השבת. הרב ליווה אותנו אל מחוץ לביתו ומשם פנינו אל בית המלון ששם לנינו את שינת ליל השבת.
"לכל קהלא קדישא הדין"
ויהי בהיות הבוקר השכמנו קום ונחפזנו אל עבר בית הכנסת למשך רבע שעה הליכה כשהגענו כבר אחזו נשות הקהילה בתחילת עריכת הקידוש הרבתי באולם שבבית הכנסת הרבה לפני תחילת תפילת הפסוקי דזמרא שנאמרה ע"י גבאי בית הכנסת. הבית הכנסת התמלא מוסיף והולך בכמאתיים מתפללים אנשים נשים וטף שבאו לחזות ולחוות את התפילה ביחד עם האורחים ה'חסידים' כפי שבישר להם המודעות שנשלחו ע"י הנהלת בית הכנסת והקהילה המקומית במשך כל השבוע שלפניו ואכן בזמן שסיימו הקהל נשמת כל חי נשמע קולם של המקהלה שבראשם בעל התפילה ר' משה מרדכי כשפתחו את לבבות המתפללים עם פתיחת תפילת שוכן עד בשירה ובזימרה. ביצוע מיוחד ביצענו ב'ממקומך' וכן בשעת פתיחת הארון.
אחרי קריאת התורה ע"י הרב שליט"א נאמרה דרשתו השבועית של הרב שמשזיר בחכמה ובתבונה אימרות ופנינים יקרים על פרשת השבוע ועל ענינים מעיקרי הדת. כשבתחילת דבריו הזכיר שהקב"ה אמר לאברהם לך לך מארצך וממולדתך שהשם אמר לאברהם תנסה משהו חדש משהו שונה מההרגלך וכן על כל אחד ואחד בפרט בשבת מיוחדת זאת לנסות משהו שונה משהו חדש . וכן הודה בלבביות בפני עם ועדה על בואנו לרוממם את השבת.
אחד והמיוחד מהרגעים הטובים שבמשך השבת קרה כשנעמדנו על הבימה בשירת היצירה 'לכל קהלא' כשר' משה מרדכי משמש כסולן בקטעים המיוחדים תחושה מרטיטה ושוברת לבבות הורגשה באויר והקהל ישבו בדממה והאזינו לשירה המיוחדת מתחילתו ועד סופו בשקיקה.–
"וביום השבת קודש שישו ושמחו"
הקידוש נערכה במעמד כל הקהילה באולם הסמוך ומיד אח"כ ניהל הרב ברוב תבונה פאנל וויכוח רבתי בבית הכנסת שנמשכה למשך שעה ארוכה בעירנות ובהתלהבות מצד המשתתפים. בו בזמן שלילדים נערכה פעילות מגוונת ע"י צוות מדריכים ופעילים מארגון הגג אגודת- 'United Synagogue.'
אז פנינו עם הקהל לסעודת שבת בצוותא למשך כמה שעות באחדות ובדביקות בזמירות לקל חי ובדרשות מלהיבות.
הרב מכריז על הפסקה בת שעתיים שבהם יכלו כל בני הקהילה לשאול ולשתף אותנו בשאלות ותהיות. 
נשארנו לשבת ביחד עם אנשי הקהילה . אהרון שף במקצועו בחור פעילתי מצעירי הקהילה התיישב לידי פיטפטנו צחקנו ושוחחנו הוא שאב כל מילה כל מושג חדש. ניפנפנו לשלום לעבר העוברים והשבים. שעה רגועה ונעימה.
ושוב חזרנו לתפילת המנחה של שבת ולאחריו התיישבנו ונטלנו ידיים לסעודת רעווא דרעווין רבתי ר מ. אחד והמיוחד שביננו נתכבד לשאת דברים מיוחדים ושזירים בפנינים יקרים על ענייני ונושאי הפרשה משולב עם עניין השבת וחשיבותה. ברכת המזון . תפילת מעריב. 
תם ולא נשלם...
המבדיל בין קודש ל...קודש.
הנה ק-ל ישועתי ...ליהודים היתה אורה...הרב מנעים בזמירת ההבדלה בנוסח קרליבך המאחד לבבות אחרי קומזיץ נלהב באור מאופל כשעל הרק מנגן בעל המנגן ר' חיים יענקל גרינפעלד הי"ו על הקלידים אוי אוי ושאבתם מים.... איזה אוירה עוצמה ותחושה מרוממת.  האור נידלק ועימם נפשות המשתתפים ברקידה עצומה 'אני מאמין אני מאמין אוי באמונה...משיח משיח ...' ר' משה מרדכי מקפיץ ומחשמל את האוירה בקולו הבוקע עד שערי השמיים. לשנה הבאה בירושלים הבנויה.
תם ונשלם בתפילה לא-ל חי
שנזכה במהרה שנתקבץ מארבע כנפות הארץ ע"י ביאת גואל צדק.

P.B. writes: "Good Voch! I Davened at Redbridge Shul this morning... you and the Travelling Chassidim made quite an impression! (By TxT on 25/10/2015) - P.B

 This article is about Travelling Chassidim UK, London Branch

Phases of Jewish History

For immediate release:

London, 09 May 2006,

Rabbi Philip Ginsbury will be  signing copies of his new book "The Phases of Jewish History".  The signing will be on Tuesday May 23rd at 7.30 at the South London Synagogue in Streatham (45, Leigham Court Road, London SW16 2NF), where copies of the book will be for sale on the night.

Though published in Israel in October 2005, and widely popular in  the USA, the book has only reached the UK in the past few weeks.

"This fact-filled volume explores the history of the Jewish people in a unique  and readable way, taking us from Biblical times to the present. Each of the  phases deals with 500 years of history and depicts not only the political,  economic and social forces that kept the Jewish people alive and vibrant, but  also the leading figures who significantly affected the course of Jewish  history.

"The authors take us from the period of the Patriarchs through  Moses, David, and the birth of the Jewish People, then on to the period of the  prophets and kings, Ezra and the Great Assembly, the Talmudic period, the  Geonim, Rishonim, the Inquisition, Achronim, the two World Wars, and the State  of Israel."

Rabbi Ginsbury, 70, has been serving the Jewish Community in South London for 46  years, as a Minister and then Rabbi at Streatham Synagogue, Rabbi at Brixton  Synagogue and then when the two synagogues merged, Rabbi at South London  Synagogue where he continues.

He is still very active in the work of  London and South London. He holds a regular Monday Talmud Shiur which culminates  in a Seyyum for the completion of tractate TAANIS next Monday, and typically  will start a new tractate the following Monday.

After the completion of  Pesach 2006, Rabbi Ginsbury started a long process of a phased retirement which  will be completed with a full retirement after Pesach 2007 with 47 years of  service, even so he will be keeping on the Monday Shiur until the new tractate is completed
"The Phases of Jewish History" P. Ginsbury and R. Cutler, with a foreword by Sir Martin Gilbert (268pp. Trim Size: 8x10, Soft Cover: $18.95, ISBN: 1-932687-49-1)

Further  Information about the event:
Tony Goldman the Shul Administrator 020 8677 0234 (W) 020 8675 3101 (H)
South London Synagogue,
45, Leigham Court Road,
Streatham,
London SW16  2NF
UK
For Review Copies and Press Relations, contact the author.

Friday, October 7

שוויות הפרוטה בימינו

עיין בספר מדות ושיעורי תורה (מאת חיים פ. בניש)
עמודים כה,ד, כב,ז, כג,ד, כא,י,יא

עיין בספר מדות ומשקלות של תורה – Torah Metrology (מאת יעקב גרשון וייס)
בעמוד קצז מביא את הברייתא ממסכת קדושין יב,א:
"דתניא: פרוטה שאמרו חכמים - אחד משמנה באיסר האיטלקי, שש מעה כסף - דינר, מעה - שני פונדיונין, פונדיון - שני איסרין, איסר - שני מוסמיסים, מסמס - שני קונטרונקין קונטרנק - שתי פרוטות, נמצא פרוטה - אחת משמנה באיסר האיטלקי; רבן שמעון בן גמליאל אומר: שלשה הדרסין למעה, שני הנצין להדריס, שני שמנין להנץ, ב' פרוטות לשמין, נמצא פרוטה - אחת מששה באיסר האיטלקי"