Wednesday, November 16

בקור חולים

הרב קניבסקי ביקש שכל אישה תקרא חמישה פרקי תהלים מיד לאחר הדלקת נרות שבת, הפרקים הם: ק"ל קכ"א קמ"ד פ"ג צ"א (וגם נ"ו) להצלת עם ישראל. 

תזכו למצוות שבת שלום .
דחוף!!!
תתפללו על החייל רחמים בן עליזה חנה שנפצע בגבול עזה .קפץ על רימון על מנת להציל את חבריו
גם על מרדכי חי בן ברכה יהודית. הוא פצוע קשה מורדם ומונשם וזקוק לרחמי שיים. המשפחה שבורה.
גם על ברוך אשר בן פייגא הוא רדום וזקוק לרחמי שמים. 

בשורות טובות!
לא להתעצל זה בדיוק שנייה לקרוא דחוף מאוד!!!
תבורכו. 
First published on 21/08/2015 on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham

No comments: