Tuesday, November 14

מיליונים עבור לולב של דולר - חלק ה

מיליונים עבור לולב של דולר - חלק ה
התוכנית: תמונת כל תלמיד יהודי, סביב העולם, עם ארבעת המינים, מוגדלת וממוסגרת!
בגלל מגבלות זמן ומשאבים, העלתה אבק במגירה 25 שנה, והגיע הזמן ליישמה!!
השגחה משמים, לאחרונה, כאשר הגדלתי פילם ישן. היתה שם גם תמונה מרהיבה של תלמיד בית ספר המחזיק את ארבעת המינים, שחיכתה 5 חודשים במצלמה. עוצמת התמונה דחפה להדפיס כמות לחלק לראשי עם. חישבתי: "הגעת למקוה דרך האתרוג, ואולי זאת הדרך להגיע גם לנטילת ידים וגם לנושאים שונים אחרים! ואם מהשמים יסכימו, כולם יסכימו! חובתנו להביא את מסר התקווה לכל עמנו, האתרוג יכול רק לעזור"! תיקנתי כתיבה של לפני 30 שנה. מצאתי מקום להגדלת תמונות (עדיף מפילם, כי האיכות טובה וזולה יותר מדיגיטאלי), בגודל 30 X 45 סנטימטר, ומיסגור בזכוכית בלתי שבירה, בכמויות, בחצי חינם של 35 ₪ ליחידה. ו-50 ₪ מדיגיטאלי. וחצי שנה לפני החג, הזמן מתאים להתחיל להריץ את הנושא.
הבאתי את החומר הרב המוצע לבתי הספר לבדיקה אצל רבנים גאונים, המפורסמים בין השאר גם, כיועצים והמדריכים הרוחניים לרשתות חינוך חרדיים, (רשימת שמם במשרדנו), אשר כתבו:
ב"ה, יום ה'' א' אייר ה'תשס"ד,אישור, קראתי את החומר שמפיץ עמנואל ראב"ד, בנושאי: אתרוג, קדושה וטהרה, ועברתי עליו בעיון, ולדעתי הוא מתאים ומומלץ גם לבתי ספר, (כמובן כפוף לדעת המחנכים במוסדות אלו), ויש בו כדי לתרום לקירוב ולעלי-ה רוחנית.
על החתום: הרב יהודא סילמן, קהל חסידים, רמת אלחנן, בני ברק.
לרשתות בתי ספר מוצע כיום: פוסטרים מרהיבים שונים, וגם של נטילת ידים לכל תלמיד, תחת הכותרת: "טהרת וקידוש ידיים" - "מעל ומעבר נקיון כפיים".
ומכאן יוצאת קריאה קדושה של חיבה למחנכים ומנהלי בתי ספר: אנא ונא! תכננו לזמן של בין כסא לעשור: 1. לצלם את תלמידיכם עם ארבעת המינים. 2. המריצו אותם להשתתף בתחרות חיבור ו/או תמונה היפה ביותר של ארבעת המינים. 3. ארגנו הגדלה ומיסגור. רוב ההורים ישמחו להשתתף בהוצאות המינימליות. ואם יחסר בתקציב, בוודאי ימצאו בכל עיר, תורמים פרטיים, עירוניים או ממשלתיים, שישמחו לשותפות בהשקעה הקדושה עבור העתיד הרוחני של ילדינו.
כמו כן, אנא נסו לפחות מספר כיתות בכל בית ספר גם בנושאים האחרים. ועוד נופתע לגלות שגם ההורים מאד מעוניינים!
לפני שבועיים, נתתי לכתב עתונות חילונית לקרא קטעים ממאמרי על מקוה. והצהיר בהתפעלות ובהתרגשות: "החומר הזה הוא תגלייות"!! עניתי: "ובכן, תדפיס"! והתנצל: "לצערי, כיום, בעיתונות החילונית מרשים פרסום רק נגד הדת! מאמר חיובי, למרות התגלייות, לא ייראה ולא ימצא! חובתך להדפיס ולמכור ספרים"! התשובה:
1. הזקוקים לתגלייות, לא יקנו ספר על מקוה, וחייבים לחלק חינם.
2. הוצאות ההפצה הם מעל ומעבר להדפסה, וכסף אין!
3. מאמרים שונים מודפסים בעיתונים, המופצים כל יום לכמיליון קוראים ונתפלל ליום שישכילו להדפיס גם תגלייות שהקוראים זקוקים להם. נקווה שלאתרוג תהיה אוזן קשבת, ויושיע גם את מקוה ישראל, במהרה בימינו, אמן!
ועתה, אנא קורא נכבד, גם אתה יכול וחייב להירתם למצוה קלה וגדולה זו, הגוררת מצווה של קדושה וטהרה, שבכוחה להציל את ירושלים ואת קהילתנו. אנא הטה שכם בכל דרך הפתוחה לפניך, ולכל הפחות השתדל להפיץ את הרעיונות שקראת בדפים אלו.
בס"ד א נ י ו א ר ב ע ת ה מ י נ י ם
תפילה לקיום ואיכות הסביבה
תחרות של- 10 פרסים בסכום כולל של 2000 ₪ לחיבור ו/או תמונה היפים ביותר בנושא ארבעת המינים
התמונה תכלול: ראש, חזה וכל ארבעת המינים בשלמותם, מוחזקים בידים, בגודל 30X45 או 25X35, ללא מיסגור,
עדיף לצלם בין ראש השנה ליום כיפור, מכיוון שאין חופש, והנושא נלמד בבית הספר, וכבר אפשר להשיג סט ארבעת המינים אחד, שמספיק כדי לצלם בו את כל התלמידים. אנא, תכננו מראש! אם אין תקציב לצלם מקצועי, אחד ההורים או המורים עם מצלמה טובה בוודאי יתנדב למבצע זה.
שלחו אל:  תחרות ארבעת המינים / הישרדות / מקוה תקוהרח' שמעי'ה 20, בני ברק 5132703
עמנואל ראב"ד -Imanuel Ravad  ©, א' אייר תשס"ד–מ"ז בעומר (22.05.004) הישרדות / מקוה-תקוה, חינוך מקוה לכל יהודי, רח' שמעי'ה 20, בני ברק 5132703

No comments: