Friday, May 22

מי יודע

מי יודע

אם היית מחכה עד שאני חוזר לאפרת

מי יודע

אם היית נשאר עוד יום או יומיים

מי יודע

היית פוגש את השידוך באפרת

אני יודע

שאתה ממהר לחזור לארץ

אתה יודע

שהמפעיל שלך

אינו יודע

וגם לא אכפת לו שאתה

לא יודע

מי הזיווג שלך לחיים

אז תדע

בפעם הבא כשתסע לאפרת

להודיע

למפעיל שלך

שהוא ידע

שמגיע לך כמה ימים חופשה


שבת שלום

No comments: